"NARVAKI" LLC

Մեր հասցեն

ՀՀ Արարատի մարզ ք. Արտաշատ Մռավյան 6
հեռ. (+374 91) 362 555
        (+374 99) 000 308
        (+374 94) 450 308
        (+374 235) 2 24 24
Էլ.փոստ. marine.06@inbox.ru
«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ տնօրինություն

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ ունի գովազդային բուկլետ:

Գրասենյակային կահույք

 • կահույք ղեկավարի համար
 • կահույք անձնակազմի համար
 • ընդունարանի, բանակցությունների համար նախատեսված գույք

Դպրոցական կահույք

 • աշակերտական նստարան և սեղան
 • կահույք հատուկ կաբինետների համար
 • կահույք ճաշարանի համար
 • կահույք գրադարանի համար
 • տումբաներ և պահարաններ
 • համակարգչային սեղաններ

Մանկական կահույք

 • սեղաններ և աթոռներ
 • խաղալիքների համար պահարաններ
 • պահարաններ
 • կենդանի բնության անկյուն
 • մահճակալներ

Հյուրանոցային կահույք

 • խոհանոցային կահույք
 • փայտից աթոռներ